Moje fotografie pochodzą z licznych podróży po Europie, które mogę realizować dzięki stypendiom.